Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung
Interreg

youregion

Het project youRegion, dat mogelijk wordt gemaakt door het door de EU gefinancierde INTERREG-EMR-programma, heeft als hoofddoelstelling het functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te verbeteren en zo uiteindelijk een 360°-arbeidsmarkt te realiseren die niet wordt beperkt door het bestaan van grenzen en een perifere ligging vanuit een nationaal perspectief.


Door demografische ontwikkelingen en bestaande belemmeringen is het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. De actieve beroepsbevolking wordt steeds ouder (vergrijzing), terwijl het geboortecijfer daalt (ontgroening). Daarnaast trekken veel hoogopgeleiden weg uit de grensregio’s (braindrain), vaak ten gunste van de nationale centra. Dit terwijl de euregio als geheel zeer centraal in Europa gelegen is en veel te bieden heeft. Het project youRegion wil dan ook een effectieve bijdrage leveren aan het behouden en aantrekken van geschoolde arbeidskrachten. 

youRegion
 

Enerzijds wil het project bestaande advies- en bemiddelingsdiensten beter op elkaar afstemmen, centraal coördineren en zo mogelijk nog uitbreiden. Het is de bedoeling dat met deze gezamenlijke euregionale aanpak one-stop-shops ontstaan, waar burgers, (potentiele) grenspendelaars en hun partners alsmede werkgevers terecht kunnen voor advies en begeleiding, ook voor zelfstandigen en mensen met a-typische beroepen. Eén van de concrete doelstellingen is de vestiging van een Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Eupen naar voorbeeld van de succesvolle SGA’s in Maastricht en Aachen/Eurode.

Anderzijds streeft het project naar de ontwikkeling van een Euregionale welkomstcultuur om met name hoogopgeleide nieuwkomers aan te trekken en voor de lange termijn te behouden. Een gezamenlijke euregionale marketingstrategie kan de EMR op de kaart te zetten als internationale top-technologische regio waar het aangenaam werken en wonen is, hetgeen ook bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat. In dat kader zullen de bestaande welkomst- en informatiediensten voor hoogopgeleide nieuwkomers in kaart gebracht worden en meer op elkaar afgestemd worden. In de Belgische provincie Limburg zal naar voorbeeld van de nieuwkomercentra in Maastricht en Aken een newcomer center worden opgericht. 

Het project loopt van juni 2018 tot oorspronkelijk mei 2021. Door een verlenging in verband met de Covid-19-pandemie is het einde van het project verschoven naar mei 2022. 

De totale subsidiabele kosten bedragen € 3.087.814,63.

partners van het project

Podium24 is een samenwerkingsverband van zes gemeenten in de Nederlandse regio "Heuvelland" in Zuid-Limburg (Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals).

Het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek is een netwerkorganisatie waarin de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Beekdaelen, Vixia en het UWV samenwerken om één servicepunt te vormen voor werkgevers in de regio op het gebied van personeelszaken.

Het arbeidsbureau van de Duitstalige Gemeenschap van België biedt diensten aan voor werkzoekenden, werknemers, afgestuurde en stagiairs. De aangeboden diensten omvatten arbeidsbemiddeling, advies en hulp bij het vinden van een baan, hulp bij het (her)intreden in het beroepsleven, advies inzake beroepsopleiding en -scholing, en informatie over beroepen en de arbeidsmarkt.

ZZP Fabriek Maastricht (ZZPFM) is een coöperatie die projecten initieert en begeleidt van ZZP-ers uit de stad Maastricht en omstreken. De ZZPFM vertegenwoordigt deze zelfstandigen in onderhandelingen met lokale en regionale overheden over economische kwesties. 

Het ITEM Competence Centre is een knooppunt voor onderzoek, advies, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. In een steeds meer geglobaliseerde economie en geïnternationaliseerde samenleving is kennisondersteuning van essentieel belang voor de opbouw van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de aanpak van diverse uitdagingen, zoals demografische veranderingen en tekorten aan vaardigheden. ITEM is een interdisciplinair instituut geïnitieerd door de Universiteit Maastricht (UM) in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de (Nederlandse) Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Het Zweckverband Regio Aken is een samenwerkingsverband van de districten Düren, Euskirchen en Heinsberg, alsmede de Stad Aken en de Städteregion Aachen. 1,3 miljoen mensen wonen in 46 steden en gemeenten op een oppervlakte van ongeveer 3500 km².  

POM Limburg is de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de Belgische Provincie Limburg.  Zij voert het sociaal-economisch programma uit dat door de Provincie Limburg is vastgesteld.  Dit ambitieuze programma heeft tot doel Limburg economisch te versnellen door het organiseren van sectorale en regionale raden van belanghebbenden volgens het triple helix-concept en door het uitvoeren van strategische acties en projecten om Limburg aantrekkelijk te maken voor bedrijven en innovatie.

Locate in Limburg is het agentschap voor investeringsbevordering voor de Belgische Provincie Limburg. Het wordt gefinancierd door Europese, Vlaamse en provinciale begrotingen en heeft als voornaamste taak om, naast de inspanningen van het Vlaamse investeringspromotieagentschap Flanders Invest and Trade (FIT), uitsluitend directe investeringen naar Limburg aan te trekken. Om deze taak te vervullen beschikt Locate over een Support en Welcome Desk in Limburg, alsook een International China Desk.

De Dienst voor Newcomers van de Stad Aken helpt professionals die nieuw zijn in de stad hun weg te vinden en zich te vestigen. Tijdens de gratis evenementen worden nieuwkomers hartelijk ontvangen, leren zij de stad kennen en leggen zij de eerste contacten in een gemoedelijke sfeer. Om aan de vraag naar geschoolde arbeidskrachten te voldoen, zet Aken zich in voor het langdurig behoud van hooggekwalificeerde vakmensen uit de hele wereld.

Het Expat Centre Maastricht Region geeft advies en begeleiding aan expats en internationale organisaties in de regio Maastricht. Zijn website biedt een schat aan informatie over alle aspecten van het expat-leven in de regio Maastricht. Naast deze gespecialiseerde diensten breiden zijn samenwerkingsverbanden met andere agentschappen in de regio onze expertise uit tot grensoverschrijdende, ondernemers-, immigratie-, huisvestings- en culturele kwesties.

De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen University) is een van de Duitse "universiteiten van topkwaliteit" en een van de toonaangevende onderwijsinstellingen in Europa. De universiteit heeft meer dan 260 instituten in negen faculteiten en in totaal 45.256 ingeschreven studenten (cijfers van het wintersemester 2018/2019). De opleidingen zijn hoofdzakelijk toepassingsgericht; naar afgestudeerden is in het bedrijfsleven veel vraag als kaderpersoneel en managers.

  • Associated Partners

Un vindt de associated partners van het project op het webpagina: www.youregion.eu.

Met de steun van

Land Nordrhein-Westfalen en Provincie Limburg NL
 
 

verdere projecten

 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming