Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung

EURES

Het belangrijkste doel van het netwerk is om mensen aan het werk te krijgen, banen veilig te stellen en zo een bijdrage te leveren aan meer werkgelegenheid. Werknemers en werkzoekenden moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van hun recht op vrij verkeer in de grensregio's.

De transparantie van de Euregionale arbeidsmarkt moet worden versterkt. Over de vraag naar en het aanbod van banen en opleidingsplaatsen in de grensregio moet in onderling overleg zo goed mogelijk overeenstemming worden bereikt. Belemmeringen voor de mobiliteit moeten verminderd worden door een betere samenwerking met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor belastingen, sociale zekerheid en arbeidswetgeving. Grensoverschrijdende bemiddeling moet op een duurzame en efficiënte wijze worden bevorderd. Door bilaterale samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten worden meer efficiëntie en een veel snellere reactie bereikt inzake actuele problemen en knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.

Daarnaast zullen innovatieve maatregelen worden genomen in de vorm van een verdere uitbreiding van het één-loket-systeem, digitale diensten, het aanbod van sociale media, de ontwikkeling van grensoverschrijdende vaardigheden, de regelmatige uitwisseling tussen EURES-adviseurs, de uitbreiding van de samenwerking met deskundigen en de informatie over de werkzaamheden van EURES.

De doelgroep bestaat uit mensen in de grensregio van België, Nederland en Duitsland. Er moet met name aandacht worden besteed aan feitelijke en potentiële grenspendelaars, werkzoekenden, alsook aan de bedrijven en werkgevers in de regio.

In totaal bestaat het netwerk uit 21 partners uit zeer uiteenlopende sectoren (openbare en particuliere arbeidsbureaus, euregio's, sociale partners, gemeenten) die zich hebben verbonden aan gemeenschappelijke doelstellingen, zij het dat zij gedeeltelijk andere doelstellingen nastreven en zich tot verschillende doelgroepen richten. Deze partners voeren in overleg met elkaar diverse maatregelen uit.

EURES
 
 
 

verdere projecten

 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming