Arbeitsmarkt, Unterricht und Ausbildung

Euregioprofielscholen

Een label voor euregionaal geëngageerde scholen

Interculturele competenties en kennis van vreemde talen zijn vandaag de dag overal veelgevraagde vaardigheden – in het bijzonder ook in onze grensregio. Wij maken het al voor jonge leerlingen mogelijk om de Euregio Maas-Rijn met al haar kansen en mogelijkheden te ontdekken.

Een belangrijke rol spelen daarbij de “Euregioprofielscholen”, die over de grenzen heen actief zijn. Begin mei 2021 waren er bijna 25 basisscholen en rond de 25 middelbare scholen met dit label in de EMR. Deze bevinden zich vooral in Duitsland. Het is onze doelstelling om het netwerk van Euregioprofielscholen uit te breiden, vooral ook in de andere partnerregio’s van de EMR. Meer dan 7.000 leerlingen en leerkrachten konden reeds hun kennis van het Duits, Frans of Nederlands verbeteren en de Euregio Maas-Rijn ontdekken. De scholen met het predikaat Euregioprofielschool steunen op de volgende drie zuilen:

  1. Zij integreren kennis en informatie ovder de euregionale buurregio’s in de lessen.
  2. Zij organiseren grensoverschrijdende schooluitwisselingen
  3. Zij maken het voor leerlingen mogelijk om in aanraking te komen met tenminste één van de buurtalen (Frans, Nederlands en/of Duits)
EUREGIOPROFILSCHULEN
 

Lesmateriaal en ontwikkeling

Als pedagogisch-didactische ondersteuning voor Euregioprofielscholen werd in het kader van het Interreg IV project Lingualcluster het drietalig lesboek ‘Euregio Vis-à-Vis’ ontwikkeld. Daarmee leren kinderen tussen de 8 en 12 jaar de Euregio Maas-Rijn en haar veelzijdige facetten kennen. De methode ‘Auf die Plätze, Klaar, Partez!’ ondersteunt leerkrachten bovendien bij het overbrengen van kennis van de buurtalen. Van beide publicaties zijn nog exemplaren voorhanden. U kunt deze gratis via ons verkrijgen.

In het kader van het Interreg V project EMRLingua zal bestaand euregionaal lesmateriaal gebundeld en geactualiseerd worden en digitaal op een centrale website ter beschikking gesteld worden. Daarnaast wordt nieuw digitaal lesmateriaal ontwikkeld.   

Leerkrachten van de Euregioprofielscholen worden ondersteund door bijscholing en gemeenschappelijke workshops en evenementen. Tijdens de regelmatige symposia en conferenties is er naast de theoretische en praktische input ruimschoots de gelegenheid om best practices en valkuilen met elkaar te delen. Eén keer per jaar wordt er een Euregionaal Taalfeest georganiseerd waarbij leerlingen van alle Euregioprofielscholen samenkomen.  

Ondersteuning van de Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt door middel van haar Schoolfonds ook grensoverschrijdende uitwisselingen tussen ten minste twee scholen uit verschillende deelregio’s van de EMR en bezoeken van scholen in een andere deelregio van de EMR. Daarnaast kan de EMR ook helpen bij het vinden van een partnerschool aan de andere kant van de grens.

Wordt een Euregioprofielschool

Geïnteresseerde scholen of leerkrachten kunnen graag contact met ons opnemen voor meer informatie. Het verheugt ons wanneer nieuwe scholen uit alle partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn het label nastreven! 

Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag en de verdere voorbereidingen! Een trinationale certificeringscommissie beslist over de aanvragen.

Contact

U heeft nog vragen? Stuur ons dan een mailtje!

eps@euregio-mr.eu  

Naar de documenten en formulieren

 
 

verdere Projecten

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming