Sicherheit

EPICC

Het politieel samenwerkingscentrum in de Euregio Maas-Rijn, EPICC genaamd, bestaat uit een dertigtal Belgische, Duitse en Nederlandse politiefunctionarissen en vertegenwoordigers van de Nederlandse justitie.

Het werd opgericht in 2005 op initiatief van de NeBeDeAgPol (politiële samenwerking in de Euregio Maas-Rijn). Deze politiemensen werken rechtstreeks samen bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en de preventie van misdrijven en bedreigingen van de openbare orde en veiligheid, met name in de grensregio.

Kenmerken:

  • Grensoverschrijdende uitwisseling van politiegegevens 
    EPICC beantwoordt de informatieverzoeken van de Belgische, Duitse en Nederlandse (lokale en federale) politiediensten op zeer korte termijn. Deze verzoeken hebben betrekking op de identiteit en het adres van de eigenaars en/of bezitters van een voertuig, de geschiedenis van het voertuig en/of kentekenplaten, identiteitscontroles, persoonlijke achtergronden, de woon- en verblijfplaats, gezochte of vermiste personen enz. Alle uitgewisselde informatie wordt opgeslagen in een gemeenschappelijke database om te voldoen aan de vereisten van de diverse nationale en internationale wettelijke bepalingen en om de uitgewisselde gegevens snel terug te vinden.
  • Steun voor de coördinatie van grensoverschrijdende operationele maatregelen
    Door zijn specifieke deskundigheid, relevante informatie en gemengde samenstelling verleent EPICC effectieve steun bij de voorbereiding en, in voorkomende gevallen, coördinatie van grensoverschrijdende onderzoek- of bewakingsoperaties en/of -maatregelen, zoals grensoverschrijdende observaties of achtervolgingen, de organisatie van gezamenlijke patrouilles, grootschalige grensoverschrijdende controles, evenementen/situaties die coördinatie aan weerszijden van de grens vereisen (sportevenementen, demonstraties, gijzelingssituaties, natuurrampen, enz.).
  • Analyse van grensoverschrijdende criminaliteit 
    EPICC verzamelt en gebruikt de in het grensgebied beschikbare politiegegevens om - op eigen initiatief of op verzoek - relevante operationele informatie te verstrekken. In dit verband wil EPICC ook grensoverschrijdende veiligheidsproblemen opsporen, beschrijven en controleren.


epicc
opgelet

De EGTS Euregio Maas-Rijn is NIET verantwoordelijk voor de uitwisseling van gevoelige gegevens en is niet gemachtigd deze te ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk om ons GEEN POLITIE gerelateerde e-mails te sturen. Dergelijke e-mails zullen om privacyredenen ongelezen worden verwijderd.

Gebruik uw interne politiedatabank om de contactgegevens van EPICC te vinden.

 
 
 

verdere projecten

 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming