Territoriale Analyse

Item

Het ‘Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility’ (ITEM) is opgericht om het grensoverschrijdend en internationaal functioneren van de euregio's en het transnationaal samenleven te ondersteunen en te stimuleren.

ITEM levert een wetenschappelijke bijdrage en ondersteunt bijvoorbeeld front offices die geconfronteerd worden met fundamentele en structurele problemen. De doelgroepen van ITEM zijn de professionele, gouvernementele of niet-gouvernementele actoren die zich bezighouden met de grensoverschrijdende mobiliteit van burgers of bedrijven, of die grensoverschrijdende samenwerking willen aangaan. ITEM beheert een casuïstiek waarin het instituut praktijkvoorbeelden of vraagstukken bestudeert, met het oog op het oplossen daarvan door toepassing van wetenschappelijk onderzoek. daarnaast stellen deze casestudies ITEM in staat om verdere diepgravende onderzoeksrichtingen te prioriteren die relevant en van maatschappelijk belang zijn. ITEM vertegenwoordigt 'Kennis voor beleid en kennis voor de praktijk'.

ITEM stelt oplossingsrichtingen voor en stimuleert zo grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. ITEM is ook verantwoordelijk voor de bewustmaking van de overheid met betrekking tot bepaalde obstakels en voor het stellen van kritische vragen aan overheidsactoren op centraal, regionaal of lokaal niveau. Interdisciplinair, fundamenteel en toegepast onderzoek, case-studies en de jaarlijkse grensoverschrijdende effectenbeoordeling worden gecombineerd om belemmeringen voor grensoverschrijdende mobiliteit te onderzoeken. Voorts verricht ITEM fundamenteel onderzoek door middel van projecten en contractonderzoek, die alle betrekking hebben op grensoverschrijdende mobiliteit of samenwerking.

item
 
 
 

verdere Projecten

 
 

Thema's

 
 
Economie en innovatie
Economie en innovatie
1
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
2
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
3
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
4
Veiligheid
Veiligheid
5
Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit en infrastructuur
6
Landschap en Klimaat
Landschap en Klimaat
7
Territoriale analyse
Territoriale analyse
8
Belangenbehartiging en regiomarketing
Belangenbehartiging en regiomarketing
9

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming