banner

Euregionaal coördinatiecentrum voor buurtalen en interculturele competenties

In het kader van het Interreg V Euregionaal onderwijsproject EMRLingua werd in 2021 in het kantoor van de Euregio Maas-Rijn in Eupen het Euregionaal Coördinatiecentrum voor buurtalen en interculturele competenties opgericht. 

Het coördinatiecentrum is het eerste aanspreekpunt voor Euregionale vragen en aangelegenheden op het gebied van onderwijs en opleiding. Het centrum vormt de schakel met de onderwijsinstellingen in de partnerregio's van de EMR. Daartoe staan de medewerkers van het EMR-bureau in nauw contact met zogenaamde antennes uit de partnerregio's.

STEUN VAN HET COÖRDINATIECENTRUM

Het centrum biedt op verschillende manieren ondersteuning aan scholen, leerkrachten en leerlingen die grensoverschrijdend actief zijn of willen zijn in de Euregio en/of die een speciaal buurtaalaanbod doen of willen accepteren.

Enkele voorbeelden van steun

  • Een partnerschool vinden over de grens,
  • organisatie van grensoverschrijdende ontmoetingen en uitwisselingen van leerlingen (financieel en praktische hulp, bv. via het schoolfonds),
  • het verstrekken van informatie en financiële steun voor bezoeken aan buitenschoolse leerplaatsen,
  • grensoverschrijdende bedrijfsbezoeken en stages,  
  • workshops, gespecialiseerde seminars en bijscholing voor leraren (vreemdetalenonderwijs, tweetalig onderwijs, interculturele competenties...),
  •  aanvraag, certificering en ondersteuning voor Euregioprofielscholen en Euregioscholen,
  •  informatie over de verschillende schoolsystemen in de EMR,
  •  informatie over "Studeren in de EMR",
  •  terbeschikkingstelling van digitaal Euregionaal lesmateriaal,
  •  ...

het team VAN HET COÖRDINATIECENTRUM

Het team staat in nauw contact met zogenaamde antennes uit de partnerregio's om te zorgen voor een directe verbinding met de school en de onderwijsinstellingen in de regio's. 

Manuel Justen
Projectleider EMRLingua

+32 (0)87 789 635
mnljstnrg-mr

Roland Wolff 
Projectmedewerker
EMRLingua

+32 (0)87 789 643
rlndwlffrg-mr

Roland Wolff
 

EGTS Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 789 639
nfrg-mr

 
Provinz Limburg B
 
 
Provinz Limburg NL
Region Aachen
Ostbelgien
Provinz Lüttich
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Informatie over gegevensbescherming